Postanowienie Sądu (trzecia izba) z dnia 12 lutego 2010 r.