Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 3 marca 2009 r.