Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5570 – Platinum/Delphi) Tekst mający znaczenie dla EOG