Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 12 lipca 2012 r.$