Sprawa C-339/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Regionale (Włochy) w dniu 22 lipca 2008 r. — General Beverage Europe B.V. przeciwko Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba