OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dla Komisji Transportu i Turystyki w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Igor Šoltes