Pisemne zapytanie E-9514/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji. Działania wspierające operatorów autostrad w Hiszpanii