Pisemne zapytanie E-5856/09 skierował: Ashley Fox (ECR) do Komisji. Orzechy palmowe