Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – COMP/39.600 – Sprężarki chłodnicze