Pisemne zapytanie E-1200/08 skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji. krajowego planu rozwoju Irlandii oraz dyrektywy SOOŚ