Pisemne zapytanie E-0648/09 skierowane przez: Stavrosa Lambrinidisa (PSE) do Komisji. kontroli paszportowych na lotnisku w Brukseli