Pisemne zapytanie E-1132/10 skierował: Giles Chichester (ECR) do Rady. Przepisy prawa o gruntach w Hiszpanii