/* */

Pisemne zapytanie E-6092/09 skierowała: Ria Oomen-Ruijten (PPE) do Komisji. Odpowiedzialność państw członkowskich w zakresie meksykańskiej grypy