KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY Sprawozdanie z postępów w realizacji Europejskiego programu w zakresie migracji