Pisemne zapytanie E-1184/10 skierowała: Evelyn Regner (S&D) do Komisji. Europejski Fundusz Społeczny