Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8018 – Sony Corporation of America/Sony-ATV Music Publishing) (Tekst mający znaczenie dla EOG)