Pisemne zapytanie E-8874/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) do Komisji. ONZ: czerwony alarm w 22 krajach w wyniku przedłużającej się klęski głodu