Pisemne zapytanie E-011975/11 Paweł Zalewski (PPE) do Komisji. Pomoc dla Asi Bibi