Pisemne zapytanie E-007913/11 Fiona Hall (ALDE) do Komisji. Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – misja szkoleniowo-kontrolna UE na przejściu granicznym w Rafah