Decyzja Komisji z dnia 22/09/2009 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.5555 - NOVARTIS / EBEWE) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)