Decyzja Komisji z dnia 12/07/2011 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.6253 - TALIS INTERNATIONAL HOLDING / RAPHAEL VALVES INDUSTRIES) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)