Pisemne zapytanie E-004406/11 Chris Davies (ALDE) do Komisji. Status nowych obiektów energetycznego spalania: gotowość do oddzielania CO2