Pisemne zapytanie E-3189/08 skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji. niespłaconych kredytów w Grecji