Pisemne zapytanie E-6221/10 Esther de Lange (PPE) do Komisji. Europejska kampania promująca spożywanie owoców w szkole