Pisemne zapytanie E-6248/09 skierował: Bart Staes (Verts/ALE) do Komisji. Prawa Saharyjczyków na terytorium okupowanej Sahary Zachodniej: wydalenie obrończyni praw człowieka Aminatou Haidar