Pisemne zapytanie E-008547/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji. Nieznani beneficjenci pomocy UE – pytania dodatkowe