Pisemne zapytanie E-0796/09 skierowane przez: Christel Schaldemose (PSE) do Komisji. ataku wirusowego na bank internetowy, z którego korzystają europejscy konsumenci