TITJUR Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 22 września 2011 r. # Republika Włoska przeciwko Komisji Europejskiej. # EFOGR - Sekcja Gwarancji - Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego - Pomoc dla przetwórstwa owoców cytrusowych - Skuteczność kontroli - Proporcjonalność. # Sprawa T-500/09. Włochy przeciwko Komisji