Pisemne zapytanie E-5150/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Rady. Unijne przepisy w zakresie ochrony środowiska dotyczące odwiertów ropy naftowej i funduszu pomocy powypadkowej