Pisemne zapytanie E-5934/07 skierowane przez: Stavrosa Lambrinidisa (PSE) i Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji. zmian w programach czwartego okresu programowania, koniecznych dla naprawy szkód w infrastrukturze w departamencie Eubea