Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 marca 2011 r.