Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 194/2012 z dnia 8 marca 2012 r. ustalające kwotę dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2012