Pisemne zapytanie E-007384/11 Dominique Vlasto (PPE) do Komisji. Wykorzystanie odpadów biologicznych i ochrona środowiska