Pisemne zapytanie E-0567/09 skierowane przez: Esther Herranz Garcíę (PPE-DE) do Komisji. chińskich butów