Pisemne zapytanie E-010712/11 Konstantinos Poupakis (PPE) do Komisji. Zwiększone ryzyko niepokojów społecznych w gospodarkach rozwiniętych zgodnie z raportem MOP