Sprawa T-327/11: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2011 r. — Vinci Energies Schweiz przeciwko OHIM — Estavis (Przedstawienie bramy brandenburskiej w kolorze żółtym)