Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2011 z dnia 20 maja 2011 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG