Sprawa T-176/08: Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2008 r. — Infeurope przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich