Rozporządzenie Komisji (WE) nr 739/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw