Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr  2493/2000 z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie środków mających na celu wspieranie pełnej integracji wymiaru środowiskowego w procesie rozwoju krajów rozwijających się