Pisemne zapytanie E-5631/07 skierowane przez: Ioannisa Kasoulidesa (PPE-DE) do Rady. pomocy wspólnotowej na rzecz zwalczania pryszczycy na Cyprze