Partnerstwo strategiczne UE-Brazylia Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 12 marca 2009 r. zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Brazylia (2008/2288(INI))