Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o statutu evropské nadace (FE) COM(2012) 35 final – 2012/0022 (APP)