Pisemne zapytanie P-8695/10 Francesco Enrico Speroni (EFD) do Rady. Okupacja wojskowa Cypru przez Turcję