Pisemne zapytanie E-5057/08 skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Komisji. środków kompensacyjnych i naprawczych stosowanych w przypadku drogi M-501