Pisemne zapytanie E-3820/08 skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji. podwyżki cen środków produkcji rolnej