Pisemne zapytanie E-009639/11 Nessa Childers (S&D) do Komisji. Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – ataki bezpilotowych statków powietrznych