Pisemne zapytanie E-6605/09 skierowała: Chrysoula Paliadeli (S&D) do Komisji. Sprawozdanie Eurostatu na temat młodzieży w UE