Sprawa T-424/11: Postanowienie Sądu z dnia 13 grudnia 2012 r. — Cementos Molins przeciwko Komisji$