Decyzja Komisji z dnia 16/11/2012 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.6711 - ADVENT / DOUGLAS HOLDING) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)